University of New Brunswick (UNB) – World Immigration Portal

University of New Brunswick (UNB)

Là một trong các trường đại học công lâu đời nhất tại Bắc Mỹ.

Nằm trong danh sách các trường đứng đầu về nghiên cứu và phát minh tại Canada từ năm 1785. UNB đã liên kết với NASA và các cơ quan không gian khác nghiên cứu không gian, hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Google đang sử dụng 1 số công nghệ do giáo sư UNB phát minh.

Trường có liên kết với Đại học Ngoại Thương tại Việt Nam.

Ngành nghề:

- Nghệ Thuật 

- Kinh doanh 

- Giáo dục 

- Kỹ sư 

- Khoa học

- Vi tính 

- Kỹ sư phần mềm 

- Luật

- Y tá

UNB Fredericton
3 Bailey Drive
P.O. Box 4400
Fredericton, New Brunswick E3B 5A3
Canada
Phone: 1 888-895-3344
Website: https://www.unb.ca/international/financial/index.html