Bang Nova Scotia – World Immigration Portal

Bang Nova Scotia

ST. Francis Xavier University (StFX)

StFX có cơ sở học tập và ký túc xá tốt nhất tại Canada. Trong 20 năm qua, trường đã đầu tư 250 triệu đô la vào cơ sở hạ...

Mount Saint Vincent University (The Mount)

Các ngành học nổi bậc tại the Mount có thể kể đến là Nghệ thuật, Khoa học, giáo dục.Đặc điểm nổi bậc của trường quy mô lớp học nhỏ và...