ST. Francis Xavier University (StFX) – World Immigration Portal

ST. Francis Xavier University (StFX)

StFX có cơ sở học tập và ký túc xá tốt nhất tại Canada. Trong 20 năm qua, trường đã đầu tư 250 triệu đô la vào cơ sở hạ tầng.

Điểm nổi bậc của trường là quy mô lớp học nhỏ, thúc đẩy cuộc tranh luận và thảo luận sôi nổi.

Học sinh từ 46 nước khác nhau theo học tại đây.

93% học sinh hài lòng khi theo học tại trường.

Ngành nghề:

- Nghệ thuật.

- Giáo dục.

- Sinh học.

- Công giáo học.

- Vi tính.

- Khoa học.

ST. Francis Xavier University
130 University Avenue
Antigonish, Nova Scotia B2G 2W5
Canada
Phone: 1- 902-863-3300
Website: https://www.stfx.ca/international