Centennial College – World Immigration Portal

Centennial College

Là 1 trong những trường cao đẳng lâu đời và đa văn hóa nhất tại Greater Toronto với 4 cơ sở.

Có khoảng 9.000 sinh viên quốc tế theo học tại đây.

Là trường có tỷ lệ học sinh và công ty tuyển dụng hài lòng cao nhất Greater Toronto trong năm 2016 & 2017 (94% nhà tuyển dụng hài lòng với học sinh tốt nghiệp Centennial College).

Ngành nghề:

- Sản Xuất và Tự Động Hóa Hệ Thống Nâng Cao.

- Quảng cáo, Marketing and Quan Hệ Công Chúng.

- Nghệ thuật, Thiết Kế Hoạt Hình.

- Ô tô và Xe Máy.

- Kinh Doanh.

- Ẩm thực và Du Lịch.

- Quản lý Nhà hàng Khách sạn.

Centennial College - Progress Campus
941 Progress Ave
Scarborough, ON M1G 3T8
Canada
Phone: 1 416-289-5000
https://www.centennialcollege.ca/admissions/international-education