LaSalle College – World Immigration Portal

LaSalle College

Nằm trong top 10 trường tư cho du học sinh quốc tế tại Canada trong năm 2019. Hàng năm nhà trường chào đón gần 25% tổng số sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Trường nổi tiếng về ngành đào tạo thời trang, quản lý khách sạn, du lịch.

Chương trình dạy bằng tiếng pháp và tiếng Anh.

Cơ sở đặt tại Montreal.

Ngành nghề:

- Thời trang, Nghệ thuật & Thiết Kế.

- Quản lý khách sạn & Du lịch.

- Kinh doanh & Công Nghệ.

- Xã Hội Học & Giáo Dục.

Lasalle College- Montreal
2000, Sainte-Catherine Street West
Montréal, Québec H3H 2T2
Canada
Phone: : 1 800 363-3541
https://www.lasallecollege.com/futur-students/faq/international