British Columbia Institute of Technology – World Immigration Portal

British Columbia Institute of TechnologyBCIT là cơ sở đào tạo thương mại lớn nhất tại BC, cung cấp phần lớn chương trình đào tạo nghề cho tỉnh bang British Columbia.

Một trong những cơ sở giáo dục sau trung học hàng đầu tại Canada. Gần 50.000 sinh viên theo học mỗi năm.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là 96%.

Hơn 4.500 sinh viên quốc tế từ 110 quốc gia theo học các chương trình toàn thời gian và bán thời gian.

Ngành nghề:

Kỹ sư.

Quản trị kinh doanh & truyền thông.

Công nghệ thông tin.

Kiến trúc.

Khoa học sức khỏe.

British Columbia Institute of Technology

3700 Willingdon Avenue
Burnaby, British Columbia
Canada, V5G 3H2
Telephone: 604-434-5734
Toll-free (Can/US): 1-866-434-1610

Website: https://www.bcit.ca