Định cư tại Canada – World Immigration Portal

Định cư tại Canada

Định cư diện tay nghề với đề cử tỉnh bang British Columbia

Chương trình Skills Immigration của tỉnh bang British Columbia mang đến nhiều cơ hội cho các ứng viên tốt nghiệp tại Canada hoặc có kinh nghiệm làm việc và nhận...

Hệ thống tính điểm cho Express Entry - CRS (Comprehensive Ranking System)

Một trong những con đường định cư Canada phổ biến, nhanh với chi phí thấp là thông qua chương trình Express Entry. Đây là chương trình định cư tính theo...