Canada duy trì cam kết về kế hoạch nhập cư – World Immigration Portal

Canada duy trì cam kết về kế hoạch nhập cư

Bất chấp đại dịch, Canada vẫn duy trì cam kết về kế hoạch nhập cư như đã công bố vào đầu năm nay. Đại đa số người di cư sẽ đến Canada theo các chương trình kinh tế, với 58% nhập cư từ chương trình Express Entry, chương trình đề cử tỉnh bang và chương trình thử nghiệm nhập tư Đại Tây Dương (AIP).Kế hoạch nhiều năm của chính phủ Canada nhằm thúc đẩy lực lượng lao động dồi dào và nền kinh tế vững mạnh. Dân số già và tỷ lệ sinh thấp là một trong những lý do Canada muốn thu hút nhiều nhân tài và lực lượng lao động nhập cư. Theo thông tin từ Statistics Canada, có thể có đến 10,9 triệu người cao niên vào năm 2036 và 15 triệu vào năm 2061, tương ứng với 25% và 28% dân số Canada. Ngoài ra, người nhập cư đóng góp mạnh mẽ vào thị trường bất động sản tại Canada. Công dân mới của Canada đã mua khoảng 21% số lượng nhà ở tại Canada.

Do đại dịch Covid 19, nhiều trung tâm liên lạc của cơ quan Nhập cư, Tị nạn và Công dân Canada (IRCC) đã ngừng hoạt động, điều này hạn chế đáng kể số lượng đơn đăng ký có thể xử lý. Tuy nhiên, hệ thống xử lý hồ sơ mới của chính phủ liên bang nhằm hiện đại hóa hệ thống nhập cư từ hồ sơ giấy sang các giải pháp ứng dụng kỹ thuật số sẽ được triển khai. Việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật số sẽ cho phép Canada đáp ứng số lượng lớn hơn các hồ sơ công dân nước ngoài một khi đại dịch giảm và việc hạn chế đi lại toàn cầu được nới lỏng.


Nguồn:Xem bài viết gốc tại đây