Cập nhật về Chương trình Bảo lãnh Ông bà và Cha mẹ (3/2020) – World Immigration Portal

Cập nhật về Chương trình Bảo lãnh Ông bà và Cha mẹ (3/2020)

Vì tập trung ứng phó đại dịch COVID-19, IRCC (Cơ quan Di trú, Tị Nạn và Quốc tịch Canada) sẽ hoãn lại việc mở tiếp nhận hồ sơ mới cho Chương trình Bảo lãnh Ông bà và Cha mẹ năm 2020.

Chương trình tiếp nhận Thư bày tỏ nguyện vọng hàng năm này được chờ đợi sẽ mở trong những tuần kế tiếp. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, IRCC đang ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ ứng phó với đại dịch cùng Chính phủ.

Cần lưu ý rằng việc trì hoãn mở chương trình tiếp nhận hồ sơ năm 2020 tạm thời này dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến thời điểm ông bà và cha mẹ đến Canada, và việc xử lý các hồ sơ này vẫn tiếp tục.

Chính phủ Canada vẫn cam kết với chương trình đoàn tụ gia đình, và IRCC cam kết sẽ mở lại chương trình này sớm nhất có thể.

Chi tiết về việc mở tiếp nhận hồ sơ Chương trình Bảo lãnh Ông bà và Cha mẹ sẽ được cập nhật online và chia sẻ trên mạng xã hội khi có thông tin.

(Nguồn: IRCC Newsroom, ngày 27 tháng 3 năm 2020)