Saskatchewan hoàn trả học phí cho sinh viên tốt nghiệp! – World Immigration Portal

Saskatchewan hoàn trả học phí cho sinh viên tốt nghiệp!

Chương trình giữ chân sinh viên sau khi tốt nghiệp (GRP) của Saskatchewan cho phép các sinh viên đã tốt nghiệp và sống tại Saskatchewan được hoàn tiền lên tới 20.000 đô la Canada. Mục đích của chương trình này giữ chân các cá nhân trong các lĩnh vực có nhu cầu cao.

Sinh viên tốt nghiệp có thể nhận được khoản hoàn lại theo chương trình GRP nếu đáp ứng các điều kiện nhất định.
+ Đã học một chương trình tương đương với ít nhất sáu tháng toàn thời gian.
+ Đã được cấp chứng chỉ khi kết thúc khóa học.

Liên hệ với nhóm chuyên gia để theo đuổi chương trình giáo dục của bạn tại Saskatchewan và để biết thêm về quy trình làm thế nào để đăng ký Chương trình GRP.