Thông tin cập nhật về việc ngưng xét duyệt thị thực du lịch Canada – World Immigration Portal

Thông tin cập nhật về việc ngưng xét duyệt thị thực du lịch Canada
Vì vấn đề dịch COVID-19, Canada ngưng xử lý hồ sơ xin cấp thị thực du lịch.

Các trường hợp được ngoại lệ bao gồm:

 • Người lao động tạm thời
 • Sinh viên quốc tế được duyệt giấy phép học tập (study permit) vào hoặc trước ngày 18/3/2020
 • Thường trú nhân Canada đã sinh sống tại Canada hoặc chưa sinh sống tại Canada nhưng được duyệt hồ sơ Thường trú nhân vào hoặc trước ngày 18/3/2020
 • Người thân trực tiếp của công dân hoặc thường trú nhân Canada
 • Người thân trực tiếp của người không phải công dân hoặc thường trú nhân Canada, phải có uỷ quyền bằng văn bản từ Chính phủ Canada cho phép đoàn tụ với người thân.
 • Hành khách quá cảnh (phải ở lại tại sân bay Canada để hoàn thành nối chuyến).
 • thành viên của Quân đội Canada, lực lượng viếng thăm, Bộ Quốc Phòng Canada và người thân trực tiếp của họ.
 • Thành viên ngoại giao và người thân trực tiếp (bao gồm thành viên khối NATO, Thoả thuận Trụ sở Liên Hợp Quốc, và các tổ chức khác).
 • Thuyền viên hàng không và hàng hải.
 • Công dân Pháp sinh sống tại Saint-Pierre và Miquelon và chỉ ở tại Canada, Mỹ hoặc Saint-Pierre và Miquelon trong vòng 14 ngày trước ngày nhập cảnh Canada.
 • Bất kỳ ai không gây hại nghiêm trọng cho sức khoẻ cộng đồng, theo ý kiến của Giám đốc Y tế Cộng đồng Canada, và sẽ cung cấp dịch vụ thiết yếu tại Canada.
 • Bất kỳ ai có mặt tại Canada vì lợi ích quốc gia, theo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Di trú, Tị nạn và Công dân Canada; Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng và Chuẩn bị Khẩn cấp; hoặc Bộ trưởng Bộ Đối ngoại.
 • Bất kỳ ai đến theo thư mời của Bộ Y tế nhằm hỗ trợ trong dịch COVID-19
 • Bất kỳ ai đến theo mục đích vận chuyển hàng hoá y tế.

Việc xử lý Giấy phép học tập cho học sinh/ sinh viên sẽ được tiếp tục cho học kỳ mùa thu.

Các hồ sơ thường trú nhân sẽ được tiếp tục xử lý.