Các trường World Immigration Portal liên kết tại Canada

Các trường World Immigration Portal liên kết tại Canada

World Immigration Portal là đối tác của trên 140 trường tại Canada. Phụ huynh có nhu cầu cho con du học và ở gần người thân, chúng tôi sẽ cung cấp các trường phù hợp. Canada có 2 mùa học – mùa đông (tháng 1) và mùa thu (tháng 9).

Hồ sơ du học PTTH chuẩn bị trước 4 tháng. Tuy nhiên, nếu hồ sơ chuẩn bị vào tháng 2, khả năng chọn được các trường tốt sẽ cao hơn.

Tỉnh bang

Trung học

(trường tư, hệ thống trường công theo quận)

Đại học/cao đẳng

Trường tiếng Anh (ELS)

Ontario

3

12

18

Québec*

4

5

British Columbia

33

40

22

Alberta

3

2

Manitoba

1

Nova Scotia

3

4

Prince Edward Island

1

Saskatchewan

2

New Brunswick

1

Total 

36

67

41

https://schoolsearch.canadavisa.com