Mount Saint Vincent University (The Mount) – World Immigration Portal

Mount Saint Vincent University (The Mount)

Mount Saint Vincent University (The Mount) được thành lập vào năm 1873, là một trường đại học công lập chính, nằm ở Halifax, Nova Scotia, Canada.Trường có nhiều chương trình đào tạo bao gồm các lĩnh vực Vật lý; Sinh học; Hóa học; Nghiên cứu Văn hoa; Khoa nghiên cứu về tuổi già; Tâm lý học; Truyền thông; Dinh dưỡng ứng dụng. Trường có 4.050 sinh viên quốc tế đến từ 50 quốc gia và hơn 30.000 cựu sinh viên trên toàn cầu.

Ngành nghề:

  • Dinh dưỡng.
  • Thống kê.
  • Sinh học.
  • Hóa học.
  • Vi tính.
  • Du lịch & Khách sạn.

 


Mount Saint Vincent University (The Mount)
166 Bedford Highway
Halifax, NS B3M 2J6
Canada
Phone: 1 902-457-6788
Website: https://www.msvu.ca/en/home/default.aspx