Nhóm tay nghề tỉnh bang – World Immigration Portal

Nhóm tay nghề tỉnh bang

Nhóm tay nghề tỉnh bang: chương trình tay nghề tỉnh bang được các tỉnh bang phát hành riêng rẽ dựa trên các yêu cầu phù hợp với tỉnh bang. Chương trình tỉnh bang cho phép ứng viên nộp hồ sơ cho tỉnh bang. Khi ứng viên đạt yêu cầu, tỉnh bang sẽ bảo lãnh để Liên bang cấp Thường trú nhân cho ứng viên. Chương trình này yêu cầu ứng viên phải cam kết sinh sống thời gian tối thiểu ở tỉnh bang cấp hồ sơ, thời gian cam kết thường khoảng 02 năm (tùy chính sách của từng bang).

Quy trình xử lý hồ sơ định cư Canada diện tay nghề: hồ sơ diện tay nghề liên bang và tỉnh bang thường được xử lý qua các bước:

  • Bước 1: ứng viên tạo tài khoản Express Entry hoặc chương trình tỉnh bang, nộp thư bày tỏ nguyện vọng (EOI).
  • Bước 2: ứng viên được xét điểm theo hệ thống tính điểm tay nghề.
  • Bước 3: ứng viên được lựa chọn và mời nộp hồ sơ đầy đủ diện tay nghề.
  • Bước 4: hồ sơ được phê duyệt, ứng viên nhận thường trú nhân và sang Canada định cư.