Okanagan College – World Immigration Portal

Okanagan College

Cơ sở Kelowna là cơ sở lớn nhất trong Okanagan College với hơn 5.500 sinh viên. Tổ hợp thương mại Kelowna khai trương từ mùa thu năm 2016 là một trong những cơ sở đào tạo thương mại tiên tiến nhất tại Canada.

Nhà trường tự hào về chương trình đào tạo cho sinh viên quốc tế ngày càng phát triển và đa dạng. Khóa học mùa hè giúp sinh viên quốc tê nâng cao hoặc chuẩn bị cho các chương trình chính thức vào mùa thu.

Học phí thấp chi phí sinh hoạt thấp hơn Vancouver.


Ngành nghề:

- Kinh doanh.

- Ẩm thực, rượu và du lịch.

- Khoa học.

- Nghệ thuật.

- Hàng Không thương mại.

- Sức khỏe và Xã hội học.

Okanagan College
Kelowna Campus
1000 KLO Road
Kelowna, B.C., V1Y 4X8
Canada
Phone: 1-877-755-2266
Website: https://www.okanagan.bc.ca/Programs/Areas_of_Study/International_Education.html