Vancouver Community College – World Immigration Portal

Vancouver Community College

Một trong những trường nổi tiếng về ngành quản lý nhà hàng, khách sạn và ẩm thực tại tại British Columbia.

Tỷ lệ sinh viên hài lòng với chương trình học là 93%.

Sinh viên quốc tế có thể làm việc bán thời gian, tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học và toàn thời gian trong kỳ nghỉ của trường nếu đăng ký toàn thời gian theo chương trình chứng chỉ tại VCC kéo dài sáu tháng hoặc lâu hơn.

Ngành nghề:

- Ẩm thực.

- Khách sạn.

- Chăm sóc sắc đẹp.

- Khoa học sức khỏe.

VCC Broadway campus
1155 East Broadway
Vancouver, B.C. V5T 4V5
Canada
Phone: 1-866-565-7820
Website: https://www.vcc.ca/international/